العربي | فارسي| English

صفحه نخست | اخبار | مقالات | گفتگو | آثارمعاونت | تماس باما | پست الكترونيكي

 
سه شنبه 30 مرداد 1397  |   8 ذی الحجه 1439

 

...

313روش توسعه وترويج نماز
313روش توسعه وترويج نماز
موس را جهت زوم روی تصویر قرار دهید

313روش توسعه وترويج نماز

313روش توسعه وترويج نماز
نويسنده : خسروكي منش
اين كتاب شامل سه فصل ويك مقدمه مي باشد.دراين كتاب نويسنده سعي كرده است راه هاي توسعه وترويج وروشهاي وصول براي رسيدن به نماز به عنوان يك هدف را تبيين نمايد.
لطفا براي مشاهده متن كامل كتاب به صورت pdfقسمت فايل الحاقي رالينك نماييد.

تعداد بازدید این محصول : 990
تازه های نشر