چهار شنبه 23 آبان 1397  |   4 ربیع الاول 1440

 

...

313روش توسعه وترويج نماز
313روش توسعه وترويج نماز
موس را جهت زوم روی تصویر قرار دهید

313روش توسعه وترويج نماز

313روش توسعه وترويج نماز
نويسنده : خسروكي منش
اين كتاب شامل سه فصل ويك مقدمه مي باشد.دراين كتاب نويسنده سعي كرده است راه هاي توسعه وترويج وروشهاي وصول براي رسيدن به نماز به عنوان يك هدف را تبيين نمايد.
لطفا براي مشاهده متن كامل كتاب به صورت pdfقسمت فايل الحاقي رالينك نماييد.

تعداد بازدید این محصول : 1016
تازه های نشر