جمعه 24 آبان 1398  |   16 ربیع الاول 1441

 

...

نيازسنجي آموزشي و بررسي نگرش مديران و كاركنان نسبت به ميزان كارآمدي دوره‌هاي آموزشي سازمان تبليغات اسلامي
نيازسنجي آموزشي و بررسي نگرش مديران و كاركنان نسبت به ميزان كارآمدي دوره‌هاي آموزشي سازمان تبليغات اسلامي
موس را جهت زوم روی تصویر قرار دهید

نيازسنجي آموزشي و بررسي نگرش مديران و كاركنان نسبت به ميزان كارآمدي دوره‌هاي آموزشي سازمان تبليغات اسلامي

نيازسنجي آموزشي و بررسي نگرش مديران و كاركنان نسبت به ميزان كارآمدي دوره‌هاي آموزشي سازمان تبليغات اسلامي
 

پژوهش حاضر به دنبال نيازسنجي دوره‌هاي آموزشي رسمي مورد نياز و سنجش ميزان كارآمدي آموزش‌هاي ضمن خدمتي است كه از سوي سازمان تبليغات اسلامي براي كاركنان آن دستگاه تدوين شده است. بر همين مبنا پرسشنامه‌اي تدوين گرديد كه حاصل عملياتي شدن اهداف تحقيق بوده است. جمعيت آماري تحقيق را كليه مديران و كاركنان سازمان تبليغات اسلامي در سراسر كشور تشكيل مي‌دهند. با توجه به استان محل سكونت 522 نفر به عنوان نمونه اين تحقيق با استفاده از روش نمونه-گيري سهميه‌اي مورد بررسي قرار گرفتند.

تعداد بازدید این محصول : 1341
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي