پنج شنبه 25 مهر 1398  |   16 صفر 1441

 

...

چاه پر کژدم
چاه پر کژدم
موس را جهت زوم روی تصویر قرار دهید

چاه پر کژدم

چاه پر کژدم
نویسنده : مصطفي فعله گريمصطفي فعله گري در اين کتاب به نقد انديشه و برخي آثار رضا براهني – از نويسندگان دهه چهل – مي پردازد که در آن اين چنين براهني را توصيف مي کند: (( دردزاترين ويژگي همه زندگي رضا براهني اين بود که او هرگز زندگي نداشت. از همان دوران کودکيش خود را با زندگي خانواده اش و با ريشه هاي فرهنگ مردمي – مذهبي اش بيگانه نشان مي دهد، بگذريم از گرايش پان ترکيستي او که بيشتر مايه هاي سياسي - ايدﺋولوژيک داشت. هنگامي که از رفتن خود به مسجد جامع سخن به ميان مي آورد انگيزه و برداشت خويش را ا

تعداد بازدید این محصول : 1182
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي