شنبه 25 مرداد 1399  |   24 ذی الحجه 1441

 

...

چرايي و چگونگي آثاراستاد
چرايي و چگونگي آثاراستاد
موس را جهت زوم روی تصویر قرار دهید

چرايي و چگونگي آثاراستاد

چرايي و چگونگي آثاراستاد
نويسنده : محسن عباسي
اين دفتر همان گونه كه از عنوانش پيداست، به ضرورت و نحوة مطالعة كتابهاي شهيد مطهري مي پردازد. عناويني چند از اين دفتر: چگونه با مباني فرهنگ اسلام آشنا شويم؟// مرور زمان و كتب استاد// طلبه‌ها و كتابهاي استاد// كتابهاي استاد مطهري، معلمي شايسته// حفظ نظام و كتب استاد// كار فرهنگي و كتب استاد// سرَ فراموشي كتب استاد// داستاني به ياد ماندني// بيست نكته دربارة مطالعة آثار استاد مطهري// و ...

تعداد بازدید این محصول : 1413
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي