شنبه 25 مرداد 1399  |   24 ذی الحجه 1441

 

...

داستان راستان ، كرامت استاد
داستان راستان ، كرامت استاد
موس را جهت زوم روی تصویر قرار دهید

داستان راستان ، كرامت استاد

داستان راستان ، كرامت استاد
نويسنده : محسن عباسي
نويسنده در دفتر سوم درباره كتاب داستان راستان شهيد مطهري سخن گفته ، زمان حاكم بر محيط علمي و وجهه استاد مطهري را در زمان تأليف نمايانده و پيرامون اينها و... قلم رانده است.

تعداد بازدید این محصول : 1359
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي