شنبه 25 مرداد 1399  |   24 ذی الحجه 1441

 

...

توليد علم ، نقد تكنولوژي و تمدن غربي
توليد علم ، نقد تكنولوژي و تمدن غربي
موس را جهت زوم روی تصویر قرار دهید

توليد علم ، نقد تكنولوژي و تمدن غربي

توليد علم ، نقد تكنولوژي و تمدن غربي
نويسنده : محسن عباسي
نويسنده در اين دفتر در آغاز بخشي از بيانات مقام معظم رهبري را در زمينة توليد علم آورده و سپس به نقد ديدگاه تكنولوژيكي غرب و نسبت و رابطة تكنولوژي با محيط زيست و راديو اكتيو و اسراف و جامعة مصرفي و ايجاد نياز و فرصت كار و اوقات فراغت و تقدس زدايي و مقدس سازي پرداخته است .

تعداد بازدید این محصول : 1614
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي