شنبه 25 مرداد 1399  |   24 ذی الحجه 1441

 

...

نقد مباني تمدن غربي
نقد مباني تمدن غربي
موس را جهت زوم روی تصویر قرار دهید

نقد مباني تمدن غربي

نقد مباني تمدن غربي
نويسنده : محسن عباسي
تمدن كنوني غرب و علوم كه در تكنولوژي غربي ظهور يافته ، محصول نوع نگاه خاص غرب به انسان ، دنيا، رفاه ، آسايش ، جاودانگي و خداست . ويژگيهاي رنسانس ، رفتار خشن كليسا ، فرزندان اومانيسم ، تكنولوژي و اقتصاد ، جابه جايي هدف و وسيله ، جدايي علم و دين در علوم جديد، رابطة توسعه و تكامل در علوم جديد ، اصالت حس در علوم جديد ، و عدم اعتقاد به سنتهاي معنوي عمده مطالبي است كه بدين دفتر راه يافته و نويسنده به نقد آنها پرداخته.

تعداد بازدید این محصول : 2165
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي