شنبه 25 مرداد 1399  |   24 ذی الحجه 1441

 

...

دنياي مذموم ، دنياي ممدوح
دنياي مذموم ، دنياي ممدوح
موس را جهت زوم روی تصویر قرار دهید

دنياي مذموم ، دنياي ممدوح

دنياي مذموم ، دنياي ممدوح
نويسنده : محسن عباسي
در اين دفتر هم چون برخي دفترهاي پيشين و پسين ، نويسنده با داستاني از داستان راستان آغاز كرده كه « به يك بلاي اجتماعي مسلمين اشاره دارد». دنيا از نظر دين ، تقابل دين و دنيا در مسيحيت ، تقابل اسلام و دنيا ، دمَ دنيا در آيات و روايات ، ستايش دنيا در معارف اسلامي ،... و دست آخر دنيا در كلام استاد مطهري ، از موضوعاتي است كه در دفتر سيزدهم بدانها پرداخته شده .

تعداد بازدید این محصول : 1599
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي