شنبه 25 مرداد 1399  |   24 ذی الحجه 1441

 

...

اسلام؛ زهد، رهبانيت و صوفيگري
اسلام؛ زهد، رهبانيت و صوفيگري
موس را جهت زوم روی تصویر قرار دهید

اسلام؛ زهد، رهبانيت و صوفيگري

اسلام؛ زهد، رهبانيت و صوفيگري
نويسنده : محسن عباسي«بحث زهد دنبالة بحث دنياست . آنچه دربارة دنيا گفته مي شود در بحث زهد نيز بيان مي شود.» نويسنده پس از بيان تعريف زهد از زبان استاد مطهري انواع زهد و اصول سه گانة زهد اسلامي را بر شمره و دربارة تقابل زهد با دنيا و دنيا طلبي و تشابه و تفاوتش با راهب سخن رانده و از متن روايات ياري جسته است

تعداد بازدید این محصول : 1580
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي