شنبه 25 مرداد 1399  |   24 ذی الحجه 1441

 

...

نقش عقل در استنباط احكام
نقش عقل در استنباط احكام
موس را جهت زوم روی تصویر قرار دهید

نقش عقل در استنباط احكام

نقش عقل در استنباط احكام
نويسنده : محسن عباسي
دفتر هفدهم با پرسش عقل به چه كار آيدو « عقل در مسيحيت و اسلام » شروع شده و نويسنده روش فقهي شيعه را در استفاده ، از عقل از لسان شهيد مطهري بيان كرده . عناوين « قاعدة كلَ ما حكم به الشرع حكم به العقل» ، قياس منصوص العله ، و الغاء خصوصيت از ديگر موضوعاتي است كه در اين دفتر دربارة آنها بحث شده و نظرات شهيد مطهري رادر اين موارد و در جاي جاي كتاب مي بينيم .

تعداد بازدید این محصول : 1598
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي