دو شنبه 20 مرداد 1399  |   19 ذی الحجه 1441

 

...

سنتهاي الهي و نقش آن در زندگي ما ( جلد1)
سنتهاي الهي و نقش آن در زندگي ما ( جلد1)
موس را جهت زوم روی تصویر قرار دهید

سنتهاي الهي و نقش آن در زندگي ما ( جلد1)

سنتهاي الهي و نقش آن در زندگي ما ( جلد1)
نويسنده : محسن عباسي
دفتر هجدهم با عنوان « سنتهاي معنوي ، سنتهاي حقيقي نه قراردادي » آغاز مي شود وبا عنوانهايي چون قانون الهي چيست ؟// جبر طبيعي ، جبر تاريخي // قرآن مجيد و سنتمندي تاريخ// و سنتها تغيير پذير نيست ادامه مي يابد وبا «سنت امداد» به پايان مي رسد . همچون دفترهاي ديگر دراين دفتر هم نويسنده پس از نگارش سطوري چند در هر موضوع ، دريافتها و انديشه هاي شهيد مطهري را از زبان خود استاد، و آيات و روايات شاهد را هم در اثبات مطلب نقل مي كند.

تعداد بازدید این محصول : 1409
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي