شنبه 25 مرداد 1399  |   24 ذی الحجه 1441

 

...

موس را جهت زوم روی تصویر قرار دهید

سنتهاي الهي و نقش آن در زندگي ما (جلد 2)

سنتهاي الهي و نقش آن در زندگي ما (جلد 2)
نويسنده : محسن عباسي
در جلد دوم دفتر سنتهاي الهي نويسنده به «تفكر» تأكيد فراواني دارد و توكل و تقوا را راهگشا مي داند و در معني اين دو ، عين كلمات شهيد مطهري را مي آورد.سپس برخي سنتهاي الهي از جمله سنت نصرت الهي ، سنت شكر و... را تبيين مي كند و دو نعمت بزرگ «هدايت » و «حاكم اسلامي » را توضيح مي دهد.

تعداد بازدید این محصول : 1464
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي