شنبه 25 مرداد 1399  |   24 ذی الحجه 1441

 

...

خدا و خلقت من ، چرا؟
خدا و خلقت من ، چرا؟
موس را جهت زوم روی تصویر قرار دهید

خدا و خلقت من ، چرا؟

خدا و خلقت من ، چرا؟
نويسنده : محسن عباسي
هدف آفرينش ، انگيزه هاي سؤال از هدف خلقت : اقناع عقلي ، ركود ، غرق شدن در لذات دنيوي ، اشتباه گرفتن هدف، و دو شيوة عملي و علمي براي پاسخگويي به چراي خلقت ، اهمَ عناوين و موضوعات دفتر بيستم است ضمن ، آنكه نويسنده با مباني ، شاخه ها و هدف تعليم و تربيت در انديشة اسلامي اين دفتر را آغاز كرده است.

تعداد بازدید این محصول : 1361
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي