شنبه 25 مرداد 1399  |   24 ذی الحجه 1441

 

...

پاسخ علمي به چراي آفرينش
پاسخ علمي به چراي آفرينش
موس را جهت زوم روی تصویر قرار دهید

پاسخ علمي به چراي آفرينش

پاسخ علمي به چراي آفرينش
نويسنده : محسن عباسي
در دفتر پيشين ، شيوه علمي ، دومين شيوة پاسخگويي به چراي خلقت معرفي شد كه عنوان دفتر بيست و يكم قرارگرفته . در اين دفتر سخني از شهيد مطهري دربارة هدف آفرينش آغازگر كتاب است و« وجود برتر» ، راه و ركن رسيدن به او ، و عبادت و رابطه اش با هدف آفرينش به بحث گذاشته شده است .

تعداد بازدید این محصول : 1409
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي