جمعه 28 خرداد 1400  |   7 ذی القعده 1442

 

...

آشنايي با دفتر برنامه‌ريزي و توسعه‌ي آموزش عاليمعاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي از سال 1381 با تلفيق 2 معاونت پژوهشي و آموزشي كه تا قبل از آن به صورت مستقل فعاليت مي‌كردند، كار خود را آغاز نمود.
به دليل اجراي سازمان‌نماي جديد مي‌توان گفت چارت تشكيلاتي و شرح وظايف كليه‌ي پست‌ها توسط حجت‌الأسلام والمسلمين آقاي موسوي‌هوايي، آقاي سيدعليرضا فروغي، آقاي داود ميرزايي مقدم، حجت‌الأسلام والمسلمين آقاي حسين علي‌اكبري و با نظارت معاونت محترم طرح و برنامه‌ي وقت (آقاي نظري) و همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نوشته شد. بنابراين مي‌توان گفت مجموعه‌ي معاونت به تنهايي راه را ساخت و خود، همان راه را پيمود.
وجود شخصيت خودساخته و بي‌آلايشي همچون آقاي سيدجواد موسوي‌هوايي در رأس اين مجموعه با راهنمايي و ارشاد مدبرانه‌ي آقاي دكتر سيدمهدي خاموشي به عنوان رياست مكرم سازمان تبليغات اسلامي، به زودي مجموعه‌اي پيش‌رو و پرسرعت را در معاونت پژوهشي و آموزشي شكل داد. هم‌اكنون كه اين سطور، رقم مي‌خورد 6 سال از آغاز اين حركت با نيت الهي گذشته و بحمدالله روزهاي گذشته يادآور تلاش و كوششي خستگي‌ناپذير براي توسعه‌ي فرهنگي ديني كشور و روزهاي آينده، روزهايي پر اميد براي تداوم اين حركت عظيم است.
مجموعه‌ي معاونت پژوهشي و آموزشي در سازمان‌نماي خود داراي 4 دفتر و يك گروه مستقل است كه عبارتند از:
1. دفتر برنامه‌ريزي پژوهش‌هاي كاربردي
2. دفتر تهيه و تأليف متون و نشريات
3. دفتر برنامه‌ريزي و توسعه‌ي آموزش‌هاي تخصصي
4. دفتر برنامه‌ريزي و توسعه‌ي آموزش عالي
5. گروه برنامه‌ريزي و توسعه‌ي مدارس علوم و معارف اسلامي

به طور خيلي خلاصه روند فعاليت و ارتباط متقابل اين دفاتر با يكديگر به شرح زير است:
دفتر برنامه‌ريزي پژوهش‌هاي كاربردي با 3 گروه پژوهش‌هاي بنيادين، فرهنگي ديني و اجتماعي وظيفه‌ي رصد شبهات، شناسايي نيازهاي تبليغي از راه پژوهش و تحقيق ميداني با بكارگيري توان علمي اساتيد و محققان خارج و داخل سازمان را برعهده دارد و اين پژوهش‌ها پس از اتمام و حصول نتيجه به دفتر تهيه‌ و تأليف متون و نشريات سپرده مي‌شوند تا به زيور طبع آراسته گردند. دفتر تهيه و تأليف مي‌تواند علاوه بر اين به سفارش تأليف متون ديني و تبليغي مورد نياز پرداخته و آن‌ها را به چاپ برساند. پس از آن متون تحقيقي چاپ شده به دفتر برنامه‌ريزي آموزش‌هاي تخصصي سپرده مي‌شود تا در قالب آموزش‌هاي تخصصي غير رسمي به مبلغين و روحانيون مستقر تحت پوشش سازمان تبليغات اسلامي با همكاري ادارات كل استاني كه هريك داراي معاونت پژوهشي و كارشناسان پژوهشي و آموزشي هستند، آموزش داده شود.
دفتر برنامه‌ريزي و توسعه‌ي آموزش عالي ديني نيز وظيفه‌ي ارتقاء سطح آموزش عالي در سازمان را با شناسايي نيروهاي مستعد، متخصص و متعهد و ارتباط آنان به سازمان يا برنامه‌ريزي ارتقاء سطح تحصيلات عالي كاركنان و مديران سازمان را برعهده دارد. نظارت بر موسسات آموزش عالي وابسته به سازمان، ارتباط مداوم با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ايجاد دانشگاه مجازي از ديگر وظايف و مأموريت‌هاي اين دفتر است.
گروه برنامه‌ريزي و توسعه‌ي مدارس علوم و معارف اسلامي كه به گروه مدارس صدرا معروف و موسوم است نيز با شناسايي دانش‌آموزان مستعد و پرورش اسلامي آنها در مراكز استان‌ها و شهرهاي بزرگ در قالب دبيرستان‌ها و مراكز پيش‌دانشگاهي پسرانه و دخترانه وظيفه‌ي شناسايي و تربيت نيروي انساني مستعد را عهده‌دار است. هم‌اكنون در اين مدارس 1500 دانش‌آموز در حال تحصيل هستند و بحمدالله با تلاش و كوشش كارشناسي همكارانمان در گروه مدارس صدرا روند رو به رشد و متعالي را در پيش گرفته است. اين دانش‌اموزان پس از اتمام دوره‌ي دبيرستان و پيش‌دانشگاهي با هدايت و آموزش‌هاي قبلي وارد موسسات آموزش عالي وابسته به سازمان شده و به عنوان كارشناسان و مديران فرهنگي و تبليغي تربيت مي‌شوند.

........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي