جمعه 28 خرداد 1400  |   7 ذی القعده 1442

 

...

شرح وظايف و مأموريت هاي دفتر تهيه و تأليف متون و نشريات



1_تأليف، ترجمه، توليد و انتشارات کتب، متون و نشريات مناسب و مـورد نياز بمنظور تعميق و گسترش فرهنـگ و معـارف اسـلامي متناسـب بـا مأموريت هاي سازمان .


2_ ايجاد و تجهيز کتابخانه هاي تخصصي، آرشـيو مجـلات و تـأمين بانـک اطلاعات پژوهش هاي فرهنگي ديني جهت بهـره گيـري پژوهـشگران در حوزه هاي مرتبط با مأموريت هاي سازمان .


3_برنامه ريزي و تجهيز کتابخانه هاي موجود، به کتـب و اسـير محـصولات فرهنگي در حوزه دين .


4_انتشار خبرنامه يا گزارش نامه هاي فرهنگي و ديني براي اطلاع مديران و مسئولان سازمان و ساير مراکز ذيربط .


5_ همکاري و تعامل با مراکز اطلاع رساني بمنظور به ره گيري از مطالعـات و تحقيقات انجام شده .

6_ تعيين و اجراي سياست ها و خط مشي هاي مورد نظر در تدوين و انتـشار متون و نشريات .


7_بررسي و ارزيابي ادو اري و موردي از متون و نشريات منتشره سازمان و مجامع وابسته .


8_ همکاري و انجام حمايت لازم در توليد متون و نشريات دفاتر استاني .


9_نظارت .و تأمين محتواي فعاليت هاي فرهنگي و تبليغي سازمان فرهنگ ديني .

........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي