جمعه 28 خرداد 1400  |   7 ذی القعده 1442

 

...
شماره : 87 تعداد بازدید : 2669


جايگاه آموزش در فرهنگ توانمند سازي سازمانها ونهادها

 


علي حيدري
 كارشناس معاونت پژوهشي وآموزشي

 نقش واهميت آموزش
توجه به اين نكته ضروري است كه انسان‌ها به مهارت‌هاي جديد نياز دارند و بايد پيوسته ياد بگيرند تا بتوانند نيازهاي خود و سازمان را پاسخ دهند. انسان‌ها بايد فرصت براي يادگيري داشته باشند تا بتوانند شركاي واقعي بشمار آيند و با مشارکت وهمفکری برمسایل اطراف خود فایق آیند.با دادن اطلاعات بيشتر به افراد، آنها خود اين نياز را حس مي‌كنند كه بايد براي كار و تلاش، هدف داشته باشند. در اوايل وقتي كه كاركنان شروع مي‌كنند به درك اينكه مسئوليت داشته باشند، شاید این طرز تلقي آنها باشد كه «اين كار من نيست» اداره كردن اين مقاومت‌ها در برابر تغيير، يكي از وظايف آموزشي است كه در تلاش‌هاي ما اهميت حياتي پیدا می کند. روش‌ها و فنون آموزش و بهسازي نيروي انساني فعاليت‌هايي است كه شرايط آموزش را مهيا مي‌كند. اين روش‌ها چگونگي ايجاد ارتقاء، ميزان دانش، بينش و مهارت و يا تغييرات رفتاري مطلوب را متناسب با اهداف برنامه‌هاي آموزشي وشرايط شركت‌كنندگان ایجاد مي‌كند.برنامه‌ريزي آموزشي منابع انساني همراه با رشد ساير سازمان‌ها و نظام‌ها و تحول تكنولوژيكي در سطح جهان در تمامي زمينه‌ها، تغيير مي‌پذيرد، از آنها اثر مي‌گيرد و برآنها اثر مي‌گذارد. اما نكته‌اي كه در برنامه‌هاي آموزشي حائز اهميت است تجزيه و تحليل و منفعت برنامه‌هاي آموزشي است كه اگر مبتني بر تجزيه و تحليل ونيازهاي سازمان مربوطه صورت گيرد قطعاً داراي اثربخشي بالا خواهد بود.
آموزش به عنوان يك ارزش و نياز
مهارت‌هاي لازم در فرهنگ توان‌افزايي يا مهارت‌هادر نظام سلسله‌ مراتب نیز كاملاًَ متفاوت است. در فرهنگ تواناسازي، افراد بايد مسئوليت‌‌پذيرتر و خودگردان‌تر باشند. به همين سبب «آموزش» بايد جزء جدايي‌ناپذير فرآيندهاي توان افزايي سازمان باشد. و اگر آموزش را به عنوان يكي از اصول و ارزش‌هاي سازمان اعلام كرده باشيم ديگر نمي‌تواند جنبه گزينشي و اختياري داشته باشد. سرپرستان و كساني كه مدافع آموزش نيستند و يا از رفتارهاي آموخته شده در اين كلاس‌ها پشتيباني نمي‌كنند، خود به خود بايد در رفتار خويش تجديد نظر كنند و رفتارهاي خود را تغيير دهند.اگر قرار باشد به طرف توان افزايي وارتقاء سطح کیفی سازمان حركت كنيم، نتيجه آموزش بايد كسب مهارت‌هاي مورد نياز شغل باشد و رسيدن به اين هدف نیز برنامه‌ريزي آموزشی دقیق مبتنی بر نیاز سنجی است.براي آنكه سازمان‌ها از تغيير و تحولات علمي تكنولوژيك عقب نمانند مديران و ديگر اعضاي آنها بايد به دانش روز مسلح شوند و این از اصول غیر قابل تغییر سازمانها به شمار می رود.

مسئوليت مدير توانمند در بهبود شرايط آموزشي
مديران و سرپرستان نقش بسزايي در ايجاد شرايط آموزشي لازم و بهبود اين شرايط در سازمان به عهده دارند كه اگر مديران سازمان‌ها به اين مرحله توجه كافي نمایند در درجه اول به پيشرفت و توسعه سازمان خود كمك كرده‌اند. چرا كه افزايش اثربخشي، بهره‌وري و كارآيي در سازمان منوط به آموزش و افزايش دانش، توان و مهارت كاركنان است. در هر مرحله آموزش و پرورش استعداد فراگيرندگان، مباحث و تكنيك‌هاي مطرح شده بايد كاربردهاي ملموس و علمي در زندگي و كار خود داشته باشد. در اين صورت مي‌توان علاوه بر ايجاد انگيزه در جهت يادگيري بيشتر، براي مسائل و مشكلات خود راه حل يافته و به راحتي به وي ثابت كرد كه با اعتماد به نفس و اعتماد به توان حل مسائل توسط خودش، مي‌توان مسير رشد را پيمود. سازمان‌ها براي آموزش افراد برنامه‌ زمانبندي شده تعيين مي‌كنند. آنگاه سرپرستان به سبب پاره‌اي بحران‌هايي بوروكراتيك، افراد را از آموزش باز مي‌دارند. به خوبي معلوم است يك فرد توانمند و متعهد به آموزش به عنوان راهي براي ايجاد تحول مورد نياز است. وقتي مديران عالي سازمان از برنامه‌هاي آموزشي حمايت مي‌كنند واقعاًَ راه هموار مي‌شود. همچنان كه مدير توانا مي‌شود، مسئوليت تعيين جهت گروه، آموزش و بازخورد صحيح مربوط به عملكرد كاركنان نیز افزايش مي‌يابد. روشهای غلط خلاقيت و نوآوري را در افرد تضعيف كرده و از بين مي‌برد. بنابراين، بايد با آموزش و ارشاد روحيه نوجوئي و نوآوري را در افرد ايجاد كردن و ضمن حرمت نهادن به نظرات و رويه قديمي اجازه تغيير و تحول را به افرد نوآور داد. بايد اطلاعات جديد و مطالب مربوط به شيوه‌هاي تازه را بين آنان توزيع كرده و به آنان نشان داد كه براي هركاري روش‌هاي جديدتر و بهتر همواره امكان وجود دارد. به هر حال در ارزيابي عملكرد كاركنان اگر كسي دچار فقدان توان لازم بود با كارآموزي ويژه فرد و دوره‌هاي رسمي آموزش يا بكار‌گیری در مسئوليت يا وظيفه خاص، اين مشكل برطرف خواهد شد. در پايان بايد گفت كه سازمان‌هاي آموزشي با جامعه و نهادهاي آن در تكامل هستند و براي عقب‌ ‌نماندن از تغيير و تحولات علمي و تكنولوژيك دانش و اطلاعات مديران و ديگر اعضاي آنها بايد به روز باشند.

منبع :
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي