جمعه 28 خرداد 1400  |   7 ذی القعده 1442

 

...
شماره : 103 تعداد بازدید : 6342


پژوهش درآرزوهاي جوانان


خسروكي منش
كارشناس ارشد معاونت پژوهشي وآموزشي
keymanesh@pajohe.ir

آرزوداشتن خواسته هايي درآينده، ازيك سو ديگرشكل دهنده ي هدف هاي انسان است. داشتن آرزوهاي خوب ازيك سو واكنش مثبت به خواسته هاي خودوديگران است.
به همين ترتيب آرزوهاي انسان ، مانندهدف هاي زندگي مي بايست ،واقعي، دست يافتني، رشددهنده وخداپسندانه باشد. جوانان، سرشارازاميدوآرزوهستندوهمين است كه پرتلاش وپرنشاط نشان مي دهند، ولي مهم اين است كه در انتخاب آرزوهاي خود، راهنمايي شده وياري شوند.
آگاهي ازاين آرزوها ، براي اولياء ومربيان وبرنامه ريزان فرهنگي جامعه ضروري است تابتوانندبدون تحميل عقيده ونظر خودودردرازمدت همراه بابرنامه تعامل مناسبي با جوانان داشته باشند.
مجموعه ي زير باقيد نوشتن سه آرزوي خوب ودر ميان دختران جوان يكي از استان هاي غرب كشور(دراردوي دوروزه به قم) مطرح شدوپس ازجمع آوري وبدون ذكرنام ، براي جمع آن ها خوانده شد. آگاهي از آرزوها ، هدف ها وخواسته هاي جوانان ديگروارزيابي آرزوهاي خوددر ميان هم سالان، مي توانددر انتخاب بهتر وتعديل آرزوهاي جوانان ، موثرباشد.
از آن جا كه باقيدسه آرزوي خوب ، آرزوي مرگ نيزمطرح مي شودوياآرزوهاي متناقض ودورودرازمطرح مي گردد محلي است كه مربي مي تواندراهنمايي لازم رابه عمل آورد.

اگرهای جوانان
- اگر من وکیل بودم حق تمام مظلومان را می گرفتم با تمام وجود و احساس مسئولیت فراوان می کردم.
- اگر من رئیس جمهور بودم به جای دادن گاز و نفت به کشورهای دیگر به کشور خودم گاز می رساندم چون خیلی از شهرهای دور گاز ندارند.
- اگر من بی نیاز بودم به تمام نیازمندان کمک می کردم نه از نظر مالی از تمام جهات روحی و ...
- اگر من پرنده بودم به آسمان پرواز می کردم و دیگر روی زمین فرو نمی نشستم.
- اگر من ستاره بودم در دل آسمان هر شب چشمک می زدم.
- اگر من پرنده بودم به آسمان می رفتم و سوار ابرها می شدم و در آنجا به خوبی به سر می بردم.
- اگر من آدم و انسان واقعی بودم می توانستم خیلی خیلی موفق و آرزوهایم برآورده می شد.
- اگر من یک کبوتر بودم و از همین جا به حرم حضرت معصومه پرواز می کردم و به طرف آقا امام رضا (ع) می رفتم تا آرزوی مرا برآورده کند.
- اگر من قدرت تصمیم گیری داشتم جامعه را عوض می کردم.
- اگر من کبوتر بودم پر می کشیدم و می رفتم حرم امام رضا (ع).
- اگر من آفتاب بودم هیچ وقت نمی گذاشتم آسمان بارانی و ابری شود.
- اگر من گل خوشبویی بودم با گل بودن من گلهای دیگری هم شکوفا شده و دنیا گلستان می شود.
- اگر من ستاره بودم در شب های مهتابی همیشه می درخشیدم.
- اگر من انیشتن بودم می توانستم کشورم را سر فراز کنم.
- اگر من مومن واقعی بودم شاید همه چیز را با قلب مطمئن دریافت می کردم و با نتیجه ی بهتر در زندگی ام که قلبم با اطمینان تام به من می داد و ایمان قوی ام مرا یاری می کرد ودیگر هیچ چیز را مشکل و غیر قابل حل نمی دانستم.
- اگر من نویسنده بودم تمامی زیبایی ها و مشکلات زندگی را می نوشتم.
اگر من دکتر بودم می توانستم به مردم کمک کنم.
- اگر من یک پزشک بودم بیمارانم را رایگان درمان می کردم نه همیشه چون زندگی چهرة انسانها را تغییر
می دهد و بطرف معنویات و شاید روزی به طرف مادیات.
- اگر من شاعر بودم یک غزل راجع به انتظار امام زمان (عج) می نوشتم.
اگر من نویسنده بودم به تمام وجودم راجع به انسانیت و زندگی طوماری بلند می نوشتم.
- اگر من معلم بودم به شاگردانم درس ایمان و ایثار می دادم.
- اگر من ورزشکار ماهری بودم یک باشگاه بزرگ باز می کردم و افراد بسیاری را تعلیم می دادم و به جامعه تحویل می دادم تا انسان های مثبتی برای خود و جامعه باشم.
- اگر من یک ستاره بودم می خواستم شما رو به پنجره اتاق یک انسان ناامید باشم و بگویم تا شقایق هست زندگی باید کرد.
- اگر من دریا بودم تمام کشتی های ناامید زندگی را می بلعیدم و درهم می شکستم و کشتی های امید را تا ساحل خوشبختی می رساندم.
- اگر من پرنده بودم تمام دنیا زیر چشمانم بود و بی پروا پرواز می کردم.
- اگر من مثل آقای ا حمدی نژاد بودم خیلی خیلی خوب بود چون خیلی با برنامه و دقیق هستند واقعاً عدالت را در جامعه بر پا کردند.
- اگر من رئیس جمهور بودم هیچ وقت نمی گذاشتم که جوانان بی کار باشند.
- اگر من روانپزشک بودم می توانم به حرف دل افراد با شرایط مختلف و عقاید و رفتار خویش گوش دهم و مشکل مردم را حل کنم و همت می کنم و مطمئن هستم که به آرزویم می رسم.
- اگر من رئیس جمهور بودم کاری می کردم که حداقل نیمی از جوانان بیکار نمانند و بعد به مشکلات مردم رسیدگی می کردم.
- اگر من شاعر موفقی بودم یک شاهنامه می نوشتم که ایران را به بهترین شکل به زبان شاعرانه وصفش
می کردم.
- اگر من رئیس جمهور بودم مشکلات همه جامعه را حل می کردم و به بیکاری جوانان فکر می کردم .
- اگر من قهرمان ورزشی بودم به تمام فقرا کمک می کردم.
- اگر من کبوتری بودم هر روز به صحن امام رضا می رفتم و دور گنبدش پرواز می کردم.
- اگر من کوهی بودم استقامت و پایداری را به همگان نشان می دادم تا سختی های زندگی و مشکلات را زیر پا لگدمال کنم.
- اگر من پزشک بودم سعی می کردم در تخصص خودم بیماران را معالجه کنم.
- اگر من عالم بودم فرد عالم به علت اینکه مسائل و موضوعات زیادتری می داند می تواند این علم را در زندگی خود به کار ببرد و در زندگی اشتباه کمتری انجام دهم.
- اگر من پزشک بودم، هدف من از تحصیل فقط رسیدن به پزشکی است البته دوست دارم پیشرفتم در زمینه علمی هیچ گاه ساقط نشود و همینطور با فعالیتم نشان دهم که انسان واقعاً موجودی خارق العاده است البته پیشرفتم هم در زمینه علمی باشد و هم در زمینه دینی.
- اگر من یکی از سران کشور بودم اول از همه در فکر پیشرفت کشور و رسیدن به کشورهای غربی و مقابله ی شدید با آنها بودم و بعد هم در فکر عمل به حرفهای جوانان و پیدا کردن شغل مناسب برای آنها.
- اگر من رئیس جمهور بودم فقط به انسان کرمانشاه می رسیدم.
- اگر من رئیس جمهور بودم حتماً سعی در تلاش و آبادانی مردم و مملکت انجام می دادم و برای مردم رفاه و آرامش را فراهم می کردم.
- اگر من افسر پلیس بودم تا آخرین قطره خونم را در برابر دشمنان اسلام فدا می کردم و یا تا جایی که در توان داشتم حق کسی را زیر پا نمی گذاشتم.
- اگر من یک قاضی بودم سعی می کردم به وسیله قضاوت در راه عدل قدم در راه رسیدن به جامعه ای متعادل و با عدالت بر دارم و پله های پیشرفت در این حیطه را طی کنم تا بتوانم در جلوگیری از ظلم و ستم در جامعه نقشی را ایفا کنم.
- اگر من جای رونی کلمن بودم چه ها می شد وای تحویل کیهان شهریها را نمی گرفتم.
- اگر من یک نظامی رده بالا بودم چون در جامعه خیلی فساد وجود دارد و باید یکی جلوی این کارها را بگیرد.
- اگر من رئیس جمهور و نماینده مجلس بودم سعی می کردم با عمل کردن به شعارهایم بر گفته های خود جامعه ی عمل بپوشانم من با اجرای صحیح قوانین و همچنین تصویب قوانینی که به سود مردم کشور است سعی می کردم تا قسمتی از عدالت را در کشور برقرار کنم.
- اگر من جای اون بودم هیچ وقت دل یک جوان عاشق را نمی شکستم.
- اگر من نملیز بودم دیگر از سوارآن غاز پیاده نمی شدم.
- اگر من پول دار بودم یک مدرسه و مسجد و جایی برای بچه های یتیم و بی سرپناه می ساختم.
- اگر من رئیس جمهور بودم به مشکلات کشور رسیدگی بیشتری می کردم.
- من آروز ندارم که مانند کسی باشم بلکه آرزو دارم که تا جای که می توانم تلاش کنم و خودم به موفقیتی برسم که بتوانم کاری انجام دهم دنباله رو بعضی از راهها باشم که بزرگان رفته و به جای رسیده اند و من
می خواهم این راه را بروم تا آن را به یک موفقیت بزرگتری نزدیکتر کنم.
- اگر من پور لیلی بودم می گذاشتم لیلی و مجنون به هم برسند.
- اگر من عشق بودم بین هیچکس جدایی نمی انداختم.
- اگر من فردی بودم که والدین خود را به نحوی از دست داده بودم یعنی مرده بودند و خانواده ای نداشتم که بتوانم با آرامش راحتی به زندگی خود را ادامه دهم چه اتفاقی می افتاد.
- اگر من رئیس سازمان انرژی اتمی هسته ای بودم اجازه نمی دادم که کسی از انرژی هسته ای استفاده کند و به آمریکا اجازه دخالت نمی دادم و از روی زمین نیست و نابودش می کردم.
- اگر من استاندار شهر کرمانشاه بودم، جاده ها را درست می کردم و بیشتر به آنها می رسیدم به آثار باستانی بیشتر توجه می کردم معتادین را جمع آوری می کردم و به بهزیستی تحویل می دادم. به مناطق محروم بیشتر رسیدگی می کردم.
- اگر من یک دبیر بودم تمام و یا قسمتی از مسائلی را که در توان من است که برای شاگردانم پیش آمده است در صدد رفع آن ها تلاش می کنم.
- اگر من یک مادر بودم فرزندم را طوری تربیت می کردم تا جوانم را به دوستی و یک جوان موفق پاک و خوب به وجود آورم.
- اگر من نماینده مردم بودم می توانستم نیازهای آن ها را مطرح کنم.
- اگر من رئیس کمیته امداد بودم نمی گذاشتم که افرادی در حسرت دیدار حرم نورانی امام رضا بمیرند.
نمی گذاشتم کسی در حسرت خوردن یک لقمه نان سر بر بالشت گذاشته و با شکم خالی بخوابد نمی گذاشتم پول هایی که جمع آوری می شود صرف هزینه های بیخود شود و خیلی چیزهایی که در دل دارم.
- اگر من حقوق دان بودم می توانستم مشکلات انسان ها را حل کنم و به همه کمک کنم چون از این نوع انسان ها خوشم می آید و خدا کند که در آینده بتوانم همین طور باشد.
- اگر من یک دکتر بودم تا می توانستم انسانهای بیمار را خوب می کردم و یک شغل خوبی برای خودم و جامعه ای بود.
- اگر من پرنده بودم لانه ی خود را در کنار حرم امام رضا (ع) قرار می دادم و دور گنبد طلایی آن حضرت پرواز می کردم.
- اگر من غروب خورشید بودم هیچگاه بر پهنای آسمان طلوع نمی کردم.
- اگرمن یک صاحب منصب بودم گذشته ام و هویت خودم و سختی های زندگی ام را فراموش می کردم و حتی نیازمندان واقعی را فراموش نمی کردم.
- اگر من یک نویسنده بودم سعی می کردم تمام واقعیت های گذشته را بنویسم و احساسات درونی مردم را
می شنیدم و در مورد آن انتقاد می کردم و نوشتن در مورد زندگی و اقشار مختلف جامعه چه نوجوان و چه جوان و حتی پیران چه فقیران و چه ثروتمندان.
- اگر من معلم بودم اگر من پدر و مادر نداشتم انگار در دنیا هیچی نداشتم. خدا را نمی داشتم اگر من در کلبه فقیرانه ام خدا را نمی داشتم در حالی که او کسی را ندارد خیلی تنها بودم. معلم بودم سعی می کردم به
دانش آموزان درس ایمان و خداشناسی دهم.
- اگر من یک پرنده بودم پیش امام زمان می رفتم تا که واسطه بین من و خدا شود.
- اگر من یک خلبان بودم سعی می کرم کشورهای زیادی بروم و اگر وقت بود به همه آن چیزها و جاهایی برای اهل آن کشور اهمیت داشت سر می زدم و چیزهای زیادی در مورد آن کشور می آموختم.
- اگر من به جای شما بودم نه فقط الان و در این وقت بلکه سعی می کردم وقت بیشتری برای صحبتهای خوب حرفهای شما می گذاشتم و به تمامی سئوالها پاسخ می دادم.
- اگر من یکی از یاران امام زمان (عج) بودم دیگر هیچی از دنیا نمی خواستم و خیلی در زندگیم خوشبخت بودم آقاجان.
- اگر من یک مخترع بودم وسیله ای اختراع می کردم که تمامی بدی ها را از قلب انسان ها پاک کند و
خوبی ها را هیچ وقت تمام نکند.
- اگر من فضانورد بودم به فضای عشق او سفری داشتم شاید این سفر پایانی نداشته باشد.
- اگر من پرنده بودم تا بی نهایت همیشه در پرواز بودم.
- اگر من جن بودم به همه جا سرکشی می کردم.
- اگر من فرشته بودم چون فرشته ها خیلی خیلی پاک هستند.
- اگر من خدا بودم نمی دانم چکار می کردم.
- اگر من پسر بودم می توانستم به چیزهایی که می خواهم برسم.
- دوست دارم پسر باشم چون می توانستم شبها ول باشم و حالشو ببرم.
- اگر من پسر بودم می توانستم به آرزوهام برسم و اسممو می زاشتم قلی.
- اگر من یک مرد بودم می توانستم به سربازی بروم و یک پلیس نظامی در جامعه ام شوم و به مردم و عدالت کشورمان کمک کنم.
- اگر من پسر بودم تمام سعی و تلاش من در این است که برای مملکتم آینده سازان خوبی تربیت کنم.
- اگر من نظامی بودم تمام تلاشم را در جهت راه امام خمینی انجام می دادم.
- اگر من رئیس جمهور بودم فقر را ریشه کن می کردم و فاصلة بین طبقات را از بین می بردم و به جوانان آزادی فکری و بیان می دادم و از لحاظ پوشش همه را آزاد می گذاشتم.

منبع :
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي