جمعه 28 خرداد 1400  |   7 ذی القعده 1442

 

...
شماره : 1639 تعداد بازدید : 1186


رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

دفتر تهيه و تأليف متون و نشريات معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي در راستاي رشد فرهنگ كتاب و كتاب خواني و تعالي ايراني اسلامی و نهادينه كردن نقد علمي، اقدام به برگزاري جلسات نقد و بررسي كتاب را پي ريزي نمود و موفق شد در سال 1389،پنج جلسه از اين جلسات را درموضوع بررسي و ارزيابي كتب رمان و ادبيات داستاني با عنوان كلي(نقد و بررسي كتاب)؛ سلسله نشست هاي رمان معاصر ايران«گذشته، حال، آينده»با حضور اساتيد، نويسندگان و منتقدين طراز اول كشوربرگزار نمايد.

عناوين برخي از اين جلسات (سال 1389 )عبارت بودند از:
1- بررسي وضعيت رمان ايراني در دهه هشتاد با حضور اساتيد: احمد شاكري، بلقيس سليماني.
2- بررسي وضعيت رمان نوجوان در دهه هشتاد با حضور استادان: محمد ميركياني، منوچهر اكبرلو وحسين فتاحي
3- بررسي تحوالت اجتماعي در رمان دهه هشتاد با حضور استادان: فيروز زنوزي جاللي، امير حسين يزدانبد.
4- بررسي سبك زندگي در رمان دهه هشتاد با حضور اساتيد: احسان عباسلو، جهانگير خسروشاهي.
5- تجلي دين و دينداري در رمان دهه هشتاد با حضور استاد مجتبي رحماندوست.
دفتر تهيه و تأليف متون و نشريات در ادامه سلسله نشستهاي رمان معاصر ايران (گذشته، حال، آينده) به نقد و بررسي كتب رمان و ادبيات داستاني در سال90 اقدام نمود.

عناوين برخي از اين جلسات ( سال 1390 )عبارت بودند از:
1- بررسي زندگينامه داستاني، نظريه ها و تجربه ها؛ نصرت الله محمودزاده
2- بررسي گونه شناسي زندگينامه هاي مستند؛ يعقوب توكلي
3- بررسي آسيب شناسي زندگينامه هاي داستاني؛ سيد قاسم ياحسيني
4- بررسي مؤلفه هاي هويتي ادبيات عاشورايي؛ محمد سنگري
5- بررسي روشهاي قصه پردازي در قرآن كريم؛ محسن هجري
6- بررسي آسيب شناسي مستندات ادبيات ديني
اين دفتر در راستاي تحقق هر چه بيشتر اين طرح تلاش مضاعفي به عمل آورده است. از جمله اين برنامه ها، اجراي طرح برآورد نظرسنجي از مخاطبان نشست هاست.
براي نيل به اين مقصود پرسشنامه اي (با سؤالات باز و بسته) در خصوص سنجش نگرش مخاطبان نسبت به كيفيت نشست ها تدوين گرديد. مضامين مورد بررسي در اين نظرسنجي نيز به ارزيابي نگرش پاسخگويان در خصوص تناسب موضوع نشست ها با نيازهاي علمي مخاطبان، ميزان نوآورانه بودن محتواي نشست ها، توان علمي سخنرانان، نوآورانه بودن نشست ها به لحاظ محتوايي، ارزيابي نسبت به مكان و زمان،چگونگي عملكرد اطلاع رساني وموافقت پاسخگو با استمرار نشست ها اختصاص دارد.
از آنجا كه اين نگرش سنجي مشخصاً فرضيات معيني را دنبال نمي كنند و هدف اصلي آن در مرحله ي نخست «شناسايي» است و جنبه ي تحليلي آن حالت ثانوي دارد، روش مطالعه آن «توصيفي» است.در اين مجال ازارايه ي سنجش نگرش مخاطبان نسبت به كيفيت نشست ها صرف نظر ميكنيم و به اختصاربه مرور سلسله نشست هاي رمان معاصر ايران مي پردازيم.اميد است كه با انجام اين فعاليت ها، كاركردها و كژكاركردهاي اين مجموعه شناسايي و مورد بررسي قرار گيرد و بدينوسيله شاهد تحقق هر چه بيشتر اهداف طرح باشيم.
دفتر تهيه و تأليف متون و نشريات معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي درراستاي رشدفرهنگ كتاب و كتابخواني و تعالي ايراني اسلامي و نهادينه كردن نقد علمي،اقدام به برگزاري جلسات نقد و بررسي كتاب را پي ريزي نمود و موفق شد در سال 1390 ،پنج جلسه از اين جلسات را در موضوع بررسي و ارزيابي كتب رمان و ادبيات داستاني با عنوان كلي (نقد و بررسي كتاب)؛ سلسله نشست هاي رمان معاصر ايران
«گذشته، حال، آينده»با حضوراساتيد، نويسندگان و منتقدين طراز اول كشور برگزار نمايد.

حال به اختصار سلسله نشست هاي رمان معاصر ايران «گذشته، حال، آينده» را به صورت pdfبه شرح ذیل مرور مي كنيم.

منبع :
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي