پنج شنبه 25 مهر 1398  |   16 صفر 1441

 

...
شماره : 287 تعداد بازدید : 1575


آسيب‌شناسي اجتماعي و فرهنگي


با همكاري دفتر برنامه‌ريزي و توسعه‌ي آموزش‌هاي تخصصي معاونت پژوهشي و آموزشي و دفتر سازمان تبليغات اسلامي استان خوزستان يك دوره آموزش تخصصي كوتاه‌مدت ويژه‌ي تشكل‌هاي ديني و هيئات مذهبي و با حضور بيش از 180 نفر در تاريخ 6/10/1386 در شهرستان دزفول برگزار گرديد كه از مركز استاد سادئي اعزام و در خصوص موضوعات « آسيب‌شناسي اجتماعي و فرهنگي »  به تدريس پرداخت كه خلاصه‌اي از دروس تدريس شده به شرح ذيل مي‌باشد:

آسيب‌هاي ديني نسل جوان:
يكي از ويژگي‌هاي انسان كه وي را از ساير موجودات متمايز و برجسته مي‌كند، نيروي تعقل و انديشه و كنجكاوي است. بدين لحاظ همواره براي وي سؤال‌هاي متعددي مطرح مي‌شود و فطرت حقيقت‌جويي كه در نهاد انسان قرار دارد وي را بر آن مي‌دارد كه درپي پاسخ به سؤال‌هاي خويش برآيد.
اسلام نيز به عنوان كامل‌ترين دين آسماني، تاآن‌جا به تفكر و انديشه‌ و حقيقت‌جويي ارزش و بها داده است كه لازمه‌ي دين‌داري و دين‌شناسي را پي‌جويي شخصي دانسته و چنان‌چه فردي تنها به تقليد از ديگران و نه تحقيق و جستجوي شخصي خود را مسلمان معرفي كند، اين اسلام آوردن، چون پشتوانه‌ي تحقيقي ندارد مورد پذيرش نيست.
از همين جا مي‌توان علاوه بر اهميت پي‌جويي شخصي در امر دين، به روش دين‌شناسي و دين‌داري نيز پي‌ برد.
حال كه اساس انتخاب دين و لازمه‌ي دين‌شناسي، پي‌جويي شخصي است و افراد مي‌بايست به اساس جستجو و تلاش فردي، دين كاملي را براي خويش انتخاب نمايند. اين روش مي‌تواند به عنوان مبنايي براي شيوه‌ي آموزشي دين و تربيت ديني قرار گيرد.
بايد يادآور شد كه هم ‌خانواده‌ها و هم نظام آموزشي و ساير نهادهاي اجتماعي براي قرار دادن نسل نو در مسير جستجوگري و پي‌جويي شخصي به منظور دريافت مفاهيم و دستورات ديني، رسالت بسيار بزرگي به عهده داشته و مي‌بايست اين مهم را در رأس برنامه‌هاي خود قرار دهند. اما با تأسف بايد گفت كه در حال حاضر روش ارائه‌ و آموزش مباني و مفاهيم ديني و آموزش دستورات مذهبي توسط خانواده‌ها، معلمان و ساير نهادهاي اجتماعي «روش القايي و سخنراني» است و نه «تحقيقي و فعال» يعني نوجوان و جوان خود به جستجو نمي‌پردازد و مباني و مفاهيم ديني ودستورات مذهبي را خود نمي‌يابد و چون خود براي دست‌يابي به آن‌ها تلاش نكرده و به جستجو نپرداخته است. ارزش مطالبي كه والدين يا معلم ديني به وي القاء مي‌‌كند را به خوبي درك نكرده و نسبت به آ‌ن‌ها شناخت و بينش پيدا نخواهد كرد.
اما چنان‌چه خود تلاش كند و به جستجو و مباني مفاهيم و دستورات ديني بپردازد اولاً شناخت كامل‌تري نسبت به دين و دستورات آن پيدا كرده و ثانياً نسبت به آن‌چه كه خود بيابد احساس تعلق پيدا كرده و برابر يافته‌هاي خود ارزش بيش‌تري قائل شده و زماني كه ارزش و اهميت ‌آن‌ها را بداند و خود بيابد زمينه‌ي لازم را براي به كار بستن آن‌ مفاهيم و ارزش‌ها در عمل و رفتار وي فراهم خواهد شد.
اولين مرحله‌ براي زمينه‌سازي و جلب توجه كودكان، نوجوانان و جوانان نسبت به مباني و مفاهيم و دستورات ديني هدايت‌آن‌ها به‌سمت جمع‌آوري (و نه مطالعه‌ي آن‌ها البته درگام اول) مطالب و سوژه‌هاي ديني است. البته اين مرحله‌ي خود اولين گام درجهت قرار دادن نسل جوان در مسير تربيت و هدايت ديني است. گام‌هاي بعدي دركتاب تربيت ديني نسل جوان توضيح داده شده است.
امروزه كارخانجات براي افزايش توجه مردم به كالاهاي خود، مردم را به جمع‌آوري پاكت و قوطي محصولاتشان هدايت مي‌كنند و از اين طريق مي‌خواهند مردم به كالاهاي آن‌ها فكركنند و از طريق قرار دادن جوايز و تبليغات تلويزيوني و... مي‌خواهند حساسيت و توجه مردم را به كالايشان افزايش دهند.
حال چرا مسئولين فرهنگي و آموزشي و تبليغي از اين ساده‌ترين كار براي افزايش توجه كودكان و نوجوانان و جوانان به‌ سمت سوژه‌هاي ديني و مذهبي غافلند و يا از اين شيوه براي افزايش توجه و حساسيت نسل جوان به مطالب و سوژه‌هاي ديني استفاده نمي‌كنند؟!!!
اين سؤال بسيار مهمي است كه بايد والدين، معلمان و مسئولين فرهنگي و تبليغي به آن‌ پاسخ دهند. زيرا اين شيوه و اين اقدام بسيار بسيار ساده و كم‌خرج و كم‌هزينه است و هر كس در هر جايي كه قرار داد مانند يك معلم در كلاس يك مبلغ در جلسات ديني و.... مي‌تواند با قرار دادن جايزه ( يا از طريق اختصاص دادن نمره‌ي كلاس به اين كار مهم ) به توجه و حساسيت نسل جوان به سوژه‌ها و مطالب ديني بيفزايد.
سپس در جلسات سوم و چهارم مهم‌ترين موانع تربيت ديني موجود در نهاد خانواده نظام آموزشي و جامعه و آسيب‌شناسي اجتماعي، بر اساس كتاب « موانع و راه‌كارهاي تربيت ديني نسل جوان » كه توسط استاد تدوين و تأليف گرديده بود مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

منبع :
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي