یکشنبه 18 خرداد 1399  |   14 شوال 1441

 

...
شماره : 247 تعداد بازدید : 1808


نقش نهادهای اجتماعی در تربیت فرزندان


محمودبرجعلي
دكتراي روانشناسی
borjali@pajohe.ir

با همکاری دفتر آموزشهای تخصصی معاونت پژوهشي وآموزشي سازمان تبليغات اسلامي ودفترتبليغات اسلامي استان گلستان یک دوره کلاس آموزشی در تاریخ 20/8/86 برای روحانیون مستقر برگزار گردید که استاد برجعلی ازطرف دفترآموزشهاي تخصصي به استان مربوطه اعزام ودر خصوص:نقش نهادهای اجتماعی در تربیت فرزندان تدريس نمود. که خلاصه ای از ان به شرح ذیل می باشد:
نگاهی گذرا به آنچه در اطرافمان می گذرد، ما را بر می انگیزاند تا میان خانواده امروز ودیروز، مقایسه ای داشته باشیم ، برخی از ویژگی های عصر حاضر که بر فرد، خانواده وجامعه اثر می گذراند ومادر سمینار آموزشی تحت عنوان عواملی که خانواده ها را رنج می دهد و بعبارتی تهدید میکند که عبارتند از پیچیدگی روز افزون زندگی ،اشتغال بیش از حدوالدین ، وجود نقش های مضاعف مادران ، جابه جا یی ومهاجرتهای پی در پی که ریشه گرفتن آدمی درمحله و شهرخودرادشوار میسازدونیز ،تبدیل شدن خانه هابه خوابگاهها ، آسیب های اجتماعی ،فقر ، بیکاری ،اعتیاد های سنتی واعتیادهای الکترونیکی که فرزندان را در محیط خانواده منزوی تنها کرده است وهمینطور رسانه ها که باعث بی تفاوتی فرزندان به محیط اطراف خودشان شده است ، سرکشتگی وبی هدفی،فردی شدن رفتارهای دینی و.. همگی نمادهایی از تغییراتی میباشندکه درحال حاضر خانواده هارا تهدید میکنند.درحالی که در گذشته ، حیات بشری ونظام خانواده از روندی آرام برخوردار بود.
امروزه در آغاز هزاره سوم و جهانی شدن ارتباطات ورشد رسانه های جمعی ، مرزهای بین کشورها برداشته شده است ، لذا اطلاعات وچگونگی واکنش های افراد نسبت به همدیگر خیلی سریع باز تاب ومشخص خواهد شد، جامع اسلامی را نیزنسبت به این نظریات وتغییرات وسیع وبدون مرز نمی تواند بی تفاوت ومنفعلانه برخورد نماید .لذادر صورتیکه ما بخواهیم در برابراین تغییرات حالت شکنندگی وتسلیم گونه پیدا نکنیم باید قبل از بحران وطوفان به شکل ایجاد سدهای دفاعی لازم وایجاد حریم امن برای افکار ،اعتقادات و جسم افراد جامعه اقدام نماییم.
یکی از مکان هایی که در هویت بخشی و شکل گیری شخصیتی افراد خصوصاً در دوران اولیه کودکی از اهمیت به سزایی برخوردارمی باشدپایگاه مقدس خانواده می باشد. لذا در صورتیکه بتوانیم این پایگاه مهم را ازآسیب هایی که آنرا تهدید می کند مصون نماییم وعواملی که می تواند این پایگاه اجتماعی کردن راتقویت کند شناسایی و تقویت نماییم، یقیناً آسیب پذیری وانحرافات نسل جوان خیلی کاهش پیدا می کند.
بنابر این در کنارنهادهایی که در اجتماعی کردن وتربیت فرزندان بعنوان مثال مدرسه گروه همسالان ، رسانه های جمعی ، مساجد ، حسینیه ها .. نقش دارند.پرداختن وپررنگ دیدن نقش خانواده به جهت تاثیر گذاری آن مورد تاکید زیاد می باشد.بنابراین توصیه میشود که در کنار عوامل سلبی تعلیم وتربیت که معمولاً خانواده های ایرانی آنر به خوبی وحتی بیش از حد درتعلیم وتربیت وارتباط بابچه ها اعمال کنند ،باید توجه به عوامل ایجابی تعلیم وتربیت ورشد اجتماعی نیز توجه لازم وکافی بشود تا بتوانیم خانواد ها را از شرایط روزمره گی وعدم تاثیر خرد ورزی در آن به سمت خانواده بالنده هدایت ورهنمون سازیم .
در این مبحث به خوبی می توان به تعالیم دینی ودستورات الهی مخصوصاً آیات مربوط به قداست و اهمیت نظام خانواده در قرآن مجید ونتایج مطالعات وتحقیقات روان شناسان ومتخصصین تعلیم وتربیت اشاره نمود که درجلسات آموزشی به صورت ریز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

منبع :
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي